© 2023 by DR. Elise Jones Proudly created with Wix.com

OFERTA

KONSULTACJE
I PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Rozmowa ze specjalistą, kompetentna porada pomaga często samodzielnie poradzić sobie z problemem. 

 

Koszt: 1 sesja/50 min. - 120 pln. 

TERAPIA INDYWIDUALNA

Jest rozmową o doświadczeniach, emocjach i uczuciach. Jest formą oddziaływania psychologicznego, której celem jest znacząca i trwała zmiana w zakresie problemów, które identyfikuje osoba zgłaszająca się do terapii. 

Koszt: 1 sesja/50 min. - 120 pln. 

TERAPIA PARY

Przeznaczona jest dla osób, które przeżywają problemy, kryzysy i konflikty przekraczające ich możliwości radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, ale które chcą pozostać razem lub też zastanawiają się, w którą stronę zmierza ich związek. 

Koszt: 1 sesja/80 min. - 170 pln. 

TERAPIA RODZINNA

To forma terapii, w której może uczestniczyć cała rodzina - zarówno rodzice, jak i dzieci. Często służy to szybszemu rozwiązaniu wielu problemów, szczególnie takich, które choć dotyczą jednego członka rodziny, wpływają na jej funkcjonowanie w całości.

Koszt: 1 sesja/80 min. - 200 pln. 

MEDIACJA RODZINNA

Pomoc w rozwiązaniu konfliktu i opracowaniu planu funkcjonowania stron w przyszłości lub rozstania. To często dobre rozwiązanie, kiedy powód konfliktu to: ustalenia dotyczące opieki nad dziećmi (rodzicielski plan wychowawczy), alimenty, podział majątku małżonków, kłopoty wychowawcze, problemy z nastoletnimi dziećmi, kłopoty rodzinne związane z ustaleniam opieki nad starszymi dziećmi, spadku i jego podziału itp.

Koszt: 1 sesja/80 min. - 170-200 pln. 

POMOC OKOŁOPORODOWA

Także wtedy, kiedy rodzi się najzupełniej zdrowe i wyczekiwane dziecko, macierzyństwo dla kobiet i ojcostwo dla ojców bywa często trudne.

Bycie rodzicem to doświadczenie, które przynosi radość, ale też często ożywia trudne emocje 

i wspomnienia własnych doświadczeń z okresu dziecięcego, czasami wyzwalające depresyjne nastroje lub agresywne impulsy zarówno w ojcu, jak i w matce dziecka.  

Terapeutyczne wsparcie w okresie wczesnego rodzicielstwa może przynieść wiele korzyści rodzicom, a i samemu dziecku.  

PROBLEMY W RELACJACH

Coraz częściej mamy problemy szczególnie z nawiązywaniem, ale i utrzymaniem bliskich, długotrwałych, stabilnych relacji. Relacje z innymi ludźmi mogą być źródłem radosnej satysfakcji, ale też frustracji, lęku, nawracającego poczucia krzywdy. Problemy w tym obszarze owocują brakiem znajomych, przyjaciół, rozpadem związków, czasami niemożnością znalezienia lub utratą pracy.  

DEPRESJA

Depresja jest poważną chorobą, która objawia się brakiem motywacji do podejmowania działań, niewidzeniem sensu własnej aktywności, niechęcią do życia, widzeniem siebie i/lub świata w czarnych barwach. Może prowadzić do aktów autodestrukcji i prób samobójczych. 

Według niektórych badań epizod depresyjny na jakimś etapie życia przydarza się 80 proc. populacji. 

Jest to zaburzenie, z którym można sobie skutecznie radzić. Czasami oddziaływania terapeutyczne wymagają wsparcia farmakologicznego.

NIESTABILNOŚĆ EMOCJONALNA

To poczucie niepanowania nad własnymi emocjami lub labilność emocjonalna (zmienność nastrojów od obniżonych, depresyjnych do podwyższonych, czy wręcz euforycznych). Charakterystyczna dla okresu dojrzewania u osób młodych. Po okresie dojrzewania taki sposób funkcjonowania emocjonalnego potrafi poważnie utrudniać kontakty społeczne czy wręcz niszczyć relacje i związki. 

ZABURZENIA PSYCHOSOMATYCZNE

To zaburzenia, które objawiają się w postaci somatycznej (np. bóle głowy, problemy z oddychaniem, nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu pokarmowego, arytmie serca), lecz badania medyczne nie dają wyjaśnienia ich przyczyn. Zdarza się, że lekarze różnych specjalności kierują pacjentów z podobnymi objawami na konsultację psychiatryczną lub psychologiczną.