mediatornia.eu

O nas

Nazywam się Inga Borzęcka. Jestem psychologiem, psychoterapeutą, mediatorem rodzinnym. Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie na Wydziale Psychologii UW (specjalizacja: Psychologia wychowawcza stosowana), a następnie 4-letnie Studium Terapii Rodziny przy Stowarzyszeniu OPTA w Warszawie. Jestem certyfikowanym terapeutą (certyfikat nr 328) i członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Sekcji Psychoterapii PTP. Od 2011 r. prowadzę terapię indywidualną, par/małżeństw i rodzin. Pracuję z osobami cierpiącymi na depresję, niestabilność emocjonalną, doświadczającymi lęków, problemów w obrębie tożsamości, braku pewności siebie, niskiej samooceny, problemów w relacjach z bliskimi, z innymi ludźmi. Chętnie pracuję z Klientami, którzy chcą przyjrzeć się sobie w różnych aspektach swojej osobowości, swojemu funkcjonowaniu w relacjach, pogłębić samoświadomość, dokonać zmiany w swoim funkcjonowaniu. Pracuję z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychosomatyczne. Pomagam kobietom, dla których macierzyństwo okazało się doświadczeniem zaskakującym i trudnym, czasami pełnym lęku, niepewności, obaw i konfliktów. Staram się skutecznie pomagać parom/małżeństwom w znalezieniu porozumienia, wyjściu z niszczących schematów funkcjonowania w bliskiej relacji, w znalezieniu ścieżki rozwoju dla obojga. A jeśli to się nie uda - w dobrym rozstaniu, bez krzywdzenia siebie nawzajem. Pomagam rodzicom znaleźć rozwiązania w codziennych i niecodziennych sytuacjach związanych z wychowaniem dzieci. Pracuję z osobami dorosłymi; z młodzieżą i dziećmi - w ramach terapii rodzinnej. W psychoterapii integruję nurt psychodynamiczny, systemowy i narracyjny. Pracuję pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zgodnie z wymogami organizacji czuwających nad jakością pracy psychologów i terapeutów uczestniczę w szkoleniach, stażach, kursach, konferencjach z zakresu psychologii i psychoterapii. Prowadzę również mediacje rodzinne w sytuacjach okołorozwodowych, spadkowych i w trudnych sytuacjach wychowawczych. W zakresie przygotowania do prowadzenia mediacji ukończyłam m. in.: Szkolenie dla mediatorów w Polskim Centrum Mediacji (zgodnie ze „Standardami szkolenia mediatorów” określonymi przez Ministra Sprawiedliwości), Szkolenie zaawansowane z zakresu mediacji rodzinnej i Szkolenie „Współpraca mediatora z sądem. Konstruowanie porozumień mediacyjnych” w Stowarzyszeniu Mediatorów Rodzinnych. Zajmuję się także konstruowaniem warsztatów psychoedukacyjnych dla dorosłych, młodzieży i dzieci. W ramach współpracy prowadzę zajęcia nt. rozwiązywania konfliktów dla studentów na Uniwersytecie Warszawskim. W przypadku pytań zachęcam do kontaktu bezpośredniego lub pozostawienia wiadomości e-mail. Pozdrawiam serdecznie! Inga Borzęcka - ZnanyLekarz.pl

MEDIATORNIA: Inga Borzęcka

Adres:
ul. Modlińska 129 lok. 6
03-186 Warszawa

Tel.: +48.510103717
E-mail: inga.borzecka@mediatornia.eu
NIP: 534-122-15-55
Adres WWW: www.mediatornia.eu

Zadzwoń lub napisz.

Oferta

 

KONSULTACJA I PORADA PSYCHOLOGICZNA

Rozmowa ze specjalistą, kompetentna porada pomaga często samodzielnie poradzić sobie z problemem.  

Koszt: 1 sesja/50 min. - 200 pln. 

 

TERAPIA INDYWIDUALNA

Jest rozmową o doświadczeniach, emocjach i uczuciach. Jest formą oddziaływania psychologicznego, której celem jest znacząca i trwała zmiana w zakresie problemów, które identyfikuje osoba zgłaszająca się do terapii. 

Koszt: 1 sesja/50 min. - 200 pln. Konsultacja do terapii indywidualnej: 200 pln.

 

TERAPIA PARY

Przeznaczona jest dla osób, które przeżywają problemy, kryzysy i konflikty przekraczające ich możliwości radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, ale które chcą pozostać razem lub też zastanawiają się, w którą stronę zmierza ich związek. 

Koszt: 1 sesja/80 min. - 330 pln. Konsultacja do terapii pary: 330 pln.  

 

TERAPIA RODZINNA

To forma terapii, w której może uczestniczyć cała rodzina - zarówno rodzice, jak i dzieci. Często służy to szybszemu rozwiązaniu wielu problemów, szczególnie takich, które choć dotyczą jednego członka rodziny, wpływają na jej funkcjonowanie w całości.

Koszt: 1 sesja/80 min. - 350 pln. Konsultacja do terapii rodzinnej - 380 pln.

 

MEDIACJA RODZINNA

Pomoc w rozwiązaniu konfliktu i opracowaniu planu funkcjonowania stron w przyszłości lub rozstania. To często dobre rozwiązanie, kiedy powód konfliktu to: ustalenia dotyczące opieki nad dziećmi (rodzicielski plan wychowawczy), alimenty, podział majątku małżonków, kłopoty wychowawcze, problemy z nastoletnimi dziećmi, kłopoty rodzinne związane z ustaleniam opieki nad starszymi dziećmi, spadku i jego podziału itp.

Koszt: 1 sesja/80 min. - 330-350 pln. 

 

POMOC OKOŁOPORODOWA

Także wtedy, kiedy rodzi się najzupełniej zdrowe i wyczekiwane dziecko, macierzyństwo dla kobiet i ojcostwo dla ojców bywa często trudne.

Bycie rodzicem to doświadczenie, które przynosi radość, ale też często ożywia trudne emocje 

i wspomnienia własnych doświadczeń z okresu dziecięcego, czasami wyzwalające depresyjne nastroje lub agresywne impulsy zarówno w ojcu, jak i w matce dziecka.  

Terapeutyczne wsparcie w okresie wczesnego rodzicielstwa może przynieść wiele korzyści rodzicom, a i samemu dziecku.  

 

PROBLEMY W RELACJACH

Coraz częściej mamy problemy szczególnie z nawiązywaniem, ale i utrzymaniem bliskich, długotrwałych, stabilnych relacji. Relacje z innymi ludźmi mogą być źródłem radosnej satysfakcji, ale też frustracji, lęku, nawracającego poczucia krzywdy. Problemy w tym obszarze owocują brakiem znajomych, przyjaciół, rozpadem związków, czasami niemożnością znalezienia lub utratą pracy.  

 

DEPRESJA

Depresja jest poważną chorobą, która objawia się brakiem motywacji do podejmowania działań, niewidzeniem sensu własnej aktywności, niechęcią do życia, widzeniem siebie i/lub świata w czarnych barwach. Może prowadzić do aktów autodestrukcji i prób samobójczych. 

Według niektórych badań epizod depresyjny na jakimś etapie życia przydarza się 80 proc. populacji. 

Jest to zaburzenie, z którym można sobie skutecznie radzić. Czasami oddziaływania terapeutyczne wymagają wsparcia farmakologicznego.

 

NIESTABILNOŚĆ EMOCJONALNA

To poczucie niepanowania nad własnymi emocjami lub labilność emocjonalna (zmienność nastrojów od obniżonych, depresyjnych do podwyższonych, czy wręcz euforycznych). Charakterystyczna dla okresu dojrzewania u osób młodych. Po okresie dojrzewania taki sposób funkcjonowania emocjonalnego potrafi poważnie utrudniać kontakty społeczne czy wręcz niszczyć relacje i związki. 

 

ZABURZENIA PSYCHOSOMATYCZNE

To zaburzenia, które objawiają się w postaci somatycznej (np. bóle głowy, problemy z oddychaniem, nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu pokarmowego, arytmie serca), lecz badania medyczne nie dają wyjaśnienia ich przyczyn. Zdarza się, że lekarze różnych specjalności kierują pacjentów z podobnymi objawami na konsultację psychiatryczną lub psychologiczną. 

ul. Modlińska 129/6, 03-186 Warszawa

Formularz kontaktowy

 __   __ _____  _______ __   __
 \ \  / / | ____| |__  __| \ \  / /
 \ \ / / | |__   | |   \ \ / / 
  \ \/ /  |___ \   | |   \ \/ / 
  \ /   ___) |  | |    \ /  
   \/   |____/   |_|    \/